Weten, willen, durven, kunnen, doen, blijven doen

Ons concept, onze basis

Weten
De eerste, belangrijke stap in de succesvolle samenwerking.  Voordat we starten met veranderen moet iedere betrokkene in de organisatie WETEN wat het doel is. De kern van WETEN is het scherp formuleren en vertalen van doelstellingen. Organisatiebreed tot afdeling tot individu. Iedereen wil weten wat zijn concrete bijdrage is of moet zijn aan het grotere geheel oftewel de organisatie en afdeling. Dit betekent dat het voor iedereen ook duidelijk moet zijn wat het traject met Pkwadraat bijdraagt aan het behalen van de doelen van de organisatie, het team en het individu.

Als je WEET dan WIL je.... 

Willen
Het weten en willen aanscherpen op individueel niveau. Aandacht voor het individu en beoordelen van de  verschillende niveaus binnen de organisatie.Hier vergroten we de betrokkenheid van de medewerker bij het trainingstraject.

Als ik WEET wat jij WILT… 

Durven
Professionals leren met en van elkaar onder begeleiding van Pkwadraat. Coachend leren met en van elkaar als professionals met allemaal hun eigen specifieke kennis en kunde. Elkaar stimuleren om te durven, te kunnen en te doen.  

Als we WILLEN en samen DURVEN dan KUNNEN we het ook….

Kunnen
In de praktijk gebeurt het; daar moet een organisatie met zijn mensen het bestaansrecht aantonen en positief onderscheidend zijn. De werknemers moeten niet alleen KUNNEN bijdragen maar het ook DOEN! De werkplektraining heeft als basis de echte praktijk, echte klanten en dus echte situaties van de individuele medewerker. Echte maatwerktraining; 1 op 1; side by side

IK KAN en DOE

Doen en blijven doen
Doelen halen, resultaten boeken op korte én lange termijn. Als organisatie, team en individu. Het borgen en dus blijven doen; daar gaat het om in deze belangrijke fase. Pkwadraat ontwikkelt per organisatie en per opdracht werkbare en praktische tools om doelstellingen op organisatie en individueel niveau ‘levend’ te houden. Doel is mensen blijvend te motiveren,  faciliteren en in staat stellen om met elkaar resultaten te blijven halen.

LEARNING COMMUNITY: ALS WE BLIJVEN LEREN MET ELKAAR DAN BLIJVEN WE VERBETEREN….